Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter

Lägesförbättring – en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet. Spelaren behöver ej markera bollen då den utgör referenspunkt. Placera bollen i lättnadsområdet (en klubblängd). Spelaren får även byta boll om så önskas.

Det är klubbens styrelse som beslutar om lokala regler och ordningsföreskrifter och styrelsen tar också beslut om när ovanstående tillägg upphör att gälla.

OBS! DESSA LOKALA REGLER SOM ÄR BESTÄMDA AV STYRELSE I SAMRÅD MED BANPRSONALEN GÄLLER VID ALLT SPEL PÅ BANAN. DETTA FÖR ATT SKYDDA OCH BANAN MOT ONÖDIGT SLITAGE.