55+ Styrelse 2024 med kontaktuppgifter

Sektion 55+      
Ulf Haak, ordförande 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se
Lars Hasselgärde, kassör 070-276 02 03 lars_hasselgarde@hotmail.com
Elisabet Piehl, sekreterare 072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Lisa Kallur, ledamot 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Ewa Karles, ledamot 070-285 33 37 ewakarles@hotmail.com 
Lars Larsson, ledamot 070-349 55 76 larsson_lasse@telia.com
     
Valberedning    
Hans Bolmstam 070-716 82 44 hans-bo@hotmail.com 
Kenneth Bengtsson 070-378 00 61 bengts.kenneth.bengtsson@hotmail.com