Ditt medlemskap

Årsavgifter 2023

(Swipea i sidled för att se hela tabellen)
Senior (gäller från om det år man fyller 22 år) Medlemsavgift Spelavgift Städ Resultatet
Fullvärdig 500 kr 4 400 kr 300 kr 5 200 kr
Vardagsmedlem * 500 kr 3 400 kr 300 kr 4 200 kr
Minimedlemskap** OBS! BEGRÄNSAT ANTAL 500 kr 1 850 kr   2 350 kr
Greenfeemedlemskap***  500 kr    750 kr    1 250 kr
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år 500 kr 1 100 kr    1 600 kr
Fullvärdiga medlemmar 90 år+ 500 kr      500 kr    1 000 kr
Fullvärdig studerande, vuxen**** 500 kr 1 600 kr    300 kr    2 400 kr
Prova på medlemskap***** 500 kr 2 100 kr   2 600 kr
Passiv (stödjande) 500 kr        500 kr
         
Junior  (åldern räknas det år man fyller)        
0 - 12 år (fullvärdig)    0 kr       0 kr         0 kr
13 -17 år (fullvärdig) 500 kr    500 kr 300 kr 1 300 kr
18 - 21 år (fullvärdig) 500 kr 1 300 kr 300 kr 2 100 kr
Prova på medlemskap (gäller endast boende i Rättvik)***** 500 kr      50 kr      550 kr

Bagskåp  bokas på kansliet, 350 kr/säsong

Städavgift Städavgift
om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.

* Vardagsmedlem gäller helgfria vardagar hela säsongen, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
**Mini medlemskap, 5 rundor ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
*** Greenfeemedlemskap, 1 runda ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
**** Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenatkort.
***** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.

För medlem som inte betalat årsavgiften innan förfallodatumet gått ut tillkommer en administrativ avgift på 500 kr vid återinträde under samma år.

Köpevillkor