Ditt medlemskap

Årsavgifter 2024

(Swipea i sidled för att se hela tabellen)
Senior (gäller från det år man fyller 22 år) Medl. avgift Spelavgift Städ Resultatet
Fullvärdig 700 kr 4 400 kr 300 kr 5 400 kr
Vardagsmedlem * 700 kr 3 400 kr 300 kr 4 400 kr
Minimedlemskap** OBS! BEGRÄNSAT ANTAL 700 kr 1 850 kr   2 550 kr
Greenfeemedlemskap***  700 kr    750 kr    1 450 kr
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år 700 kr 1 100 kr    1 800 kr
Fullvärdiga medlemmar 90 år+ 700 kr     500 kr    1 200 kr
Fullvärdig studerande, vuxen**** 700 kr 1 600 kr    300 kr    2 600 kr
Prova på medlemskap***** 700 kr 2 100 kr   2 800 kr
Stödjande medlem 500 kr        500 kr
         
Junior  (åldern räknas det år man fyller)        
0 - 12 år (fullvärdig)    0 kr       0 kr         0 kr
13 -17 år (fullvärdig) 700 kr    500 kr 300 kr 1 500 kr
18 - 21 år (fullvärdig) 700 kr 1 300 kr 300 kr 2 300 kr
Prova på medlemskap (gäller endast boende i Rättvik)***** 700 kr      50 kr      750 kr

Bagskåp  bokas på kansliet, 370 kr/säsong

Städavgift Städavgift
om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.

* Vardagsmedlem gäller helgfria vardagar hela säsongen, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
**Mini medlemskap, 5 rundor ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
*** Greenfeemedlemskap, 1 runda ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
**** Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenatkort.
***** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.

För medlem som inte betalat årsavgiften innan förfallodatumet gått ut tillkommer en administrativ avgift på 500 kr vid återinträde under samma år.

Köpevillkor 2024