Återbetalning av lån

Medlemslån uttages ej av medlem som inträder i
RäGK från och med den 2012-01-01

Mot uppvisande av lånehandling återbetalas medlemslån 6 (sex) månader
efter utträde ur klubben, gäller de som var medlemmar före 2011-12-31.

2016-01-04

Styrelsen i Rättviks Golfklubb har ansvar för ekonomin och har under många år funderat på den skuld som vi har till våra medlemmar i form av medlemslån. För att få bättre kontroll på föreningens ekonomi vill vi få bort denna skuld till medlemmarna.

2016 bestämde dåvarande styrelse att återbetala dessa lån till medlemmarna genom att ta ett banklån. Den låga bankräntan har gjort detta möjligt. Återbetalningen innebar att alla dåvarande rabattsystem naturligtvis upphörde och att alla seniormedlemmar betalar samma avgift.

Återbetalning sker genom att du lämnar in din låneförbindelse till klubben, eller att du på annat sätt kan styrka din fordran. En blankett för ”borttappad låneförbindelse” finns att ladda ner här. Dessutom behöver vi få ett kontonummer dit vi kan skicka pengarna.

Medlem som har lånat ut pengar till klubben har 10 år på sig att begära återbetalning av pengarna. Tidsfristen börjar löpa från och med det år medlemmen upphör att vara medlem i klubben, dvs det år man inte längre betalar någon avgift.

Vi vädjar naturligtvis till dig att du som trogen medlem i Rättviks Golfklubb även kan tänka dig att efterskänka ditt medlemslån. Detta skulle betyda mycket för föreningen. Även detta gör du genom att lämna in din låneförbindelse till klubben.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Rättviks GK