Vår vision

Att vara en eftertraktad golfdestination i hjärtat av Dalarna, där passionen för golf kombineras med en välkommande miljö och enastående service.  

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
 • Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
 • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
 • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
 • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Värdegrund

Vision

 • Att vara en eftertraktad golfdestination i hjärtat av Dalarna, där passionen för golf kombineras med en välkommande miljö och enastående service.  

Respekt och värdighet

 • Förtroendevalda, medlemmar och anställda ska verka för att man som golfspelare, eller som besökare, ska känna sig välkommen till Rättviks golfklubb. Detta innebär bl.a. att vi ska visa upp ett gott bemötande till dem vi träffar
 • Allas lika värde – skall präglas av att vi bemöter alla med respekt och värdighet, oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning.
 • Vi ska visa varandra hänsyn och behandla varandra jämlikt.
 • Vi ska respektera varandra och följa golfklubbens regler.

Värdskap

 • Att vara medlem i Rättviks golfklubb innebär att vi tar om hand om nya spelare. Vi visar, introducerar och hjälper dem som behöver.
 • Det är en självklarhet att vi hälsar på varandra.
 • Vi vill att Rättviks golfklubb ska vara en inbjudande och välkomnande klubb, där vi alla tar ansvar för att ta hand om varandra och att vara tillmötesgående.

Gemenskap och glädje

 • Gemenskapen är minst lika viktig som spelet för att utveckla klubbkänslan och glädjen i golfen.
 • Vi tar hand om varandra och arbetar för en större delaktighet, där gemenskap och glädje skall kännas som en självklarhet.
 • Att träffas i olika åldrar och i olika sammanhang betyder mycket för gemenskapen,
  det är allas ansvar att förmedla gemenskap och glädje.