Sektioner/kommittéer/arbetsgrupper

Rättviks Golfklubb har en omfattande sektion, kommitté och arbetsgruppsverksamhet, dessa handhar och organiserar sin respektive verksamhet.

RäGK:s styrelse utser kommittéordförande och gruppansvariga. Ordförande/gruppansvariga utser i sin tur sina ledamöter/medhjälpare. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater – tag gärna kontakt med ordförande/ansvarig i den aktuella kommittén, arbetsgruppen eller sektion (samlingsnamn KAS).

Välkommen!
Styrelsen Rättviks GK


Sektion

Sektion 55+      
Ulf Haak, ordförande 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se
Lars Hasselgärde 070-276 02 03 lars_hasselgarde@hotmail.com
Elisabet Piehl, sekreterare 072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Lisa Kallur, ledamot 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Ewa Karles, ledamot 070-285 33 37 ewakarles@hotmail.com 
Lars Larsson, ledamot 070-349 55 76 larsson_lasse@telia.com
     
Valberedning    
Hans Bolmstam 070-716 82 44 hans-bo@hotmail.com 
Kenneth Bengtsson 070-378 00 61 bengts.kenneth.bengtsson@hotmail.com 

Kommittéer

Bankommittén    
Anders Lundin, sammankallande 070-581 27 60 traktoranders@live.se 
Eva Hindriks 073-688 07 12 eva.hindriks@telia.com 
Anders Kallur 070-559 19 52 a.kallur@telia.com 
Magnus MP Eriksson 070-6889036 mp.eriksson@gmail.com 
Robin Layton 072-568 48 88 robinlayton93@gmail.com 
     
Adjungerad    
Magnus Hård af Segerstad, Banchef 070-652 86 16 magnus.hard.af.segerstad@gmail.com 

Länk till Bankommittén

Försäljning- och marknadskommittén          
Peter Berg, ansvarig 070-295 55 78 peter@duoscentia.se 
Anders Lundin 070-581 27 60 traktoranders@live.se 
Philip Hagberg 079-359 31 96 thr.motorsport@gmail.com
     
Adjungerad    
Magnus Eriksson, Klubbchef 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se 

 

Junior- och elitkommittén         
Christian Borgström, ordförande 073-701 53 64 christian.borgstrom@me.com 
Gustav Lundquist, ledamot 070-456 12 88 lundquist.g@outlook.com
Mikael Eliz, ledamot 073-751 23 49 mikael.eliz@live.se
Felix Sjöblom, ledamot 072-734 28 05 felsjo91@gmail.com 
Jonathan Erlandsson 076-026 53 57 golf@erlaan.se 
     
Adjungerad    
Magnus Ahlgren, Golfpro 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com


Länk till juniorkommittén

 

Tävlingskommittén      
Thomas Lundh, delad ordförande 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Benny Nyström, delad ordförande 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com
Christer Gellerstam 070-292 32 81 christer@gellerstam 
Jonathan Erlandsson 076-026 53 57 golf@erlaan.se 

 

Länk till tävlingskommittén

 

Medlems- och utbildningskommittén    
Mats Blom, ansvarig 070-572 14 41 blom.m1953@gmail.com 
Jonathan Erlandsson 076-026 53 57 golf@erlaan.se 
Becky Hinks 070-590 80 12 becky.hinks@gmail.com 
Anci Wadman 070-372 22 31 anci.wadman@hotmail.se  
Jan-Erik Engqvist 070-525 72 18 hedsasen@telia.com 
Magnus Ahlgren 070-858 40 62 ahlgren4@gmail.com 

 

Damkommittén      
Lisa Kallur, kontaktperson 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Agneta Hansols 070-668 45 12 agnetahansols@hotmail.com
Anneli Kjellemar 070-299 40 35 anneli.warme@hotmail.com
Becky Hincks 070-590 80 12 becky.hincks@gmail.com 
Kerstin Hed    

 

Länk till damkommittén

 

Miljökommittén      
Vakant    
Magnus Eriksson, adjungerad 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se


Arbetsgrupper

Styrelsebeslut 2021-12-08:
Kommittéer som agerar och utför insatser i tidsbegränsade projekt och tillfälliga arbetsinsatser, ska fortsättningsvis benämnas arbetsgrupper.

Handicapgruppen    
Magnus Eriksson, ansvarig 0248-510 30 magnus@rattviksgk.se 
Benny Nyström 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com 

  

Fastighetsgruppen    
Lars Hindriks, ansvarig 070-577 28 92 lars.hindriks@telia.com 
Åke Mårs 0248-230 15 progolfer@spray.se 

 

SM 2025 gruppen      
Magnus Eriksson, klubbansvarig 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se 
Jonathan Erlandsson, klubbansv. 076-026 53 57 golf@erlaan.se 

Arbetsutskott business i Rättviks Golfby AB    
Magnus Eriksson, ansvarig 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se 
Peter Berg 070-295 55 78 peter@duoscentia.se 
Ulf Haak 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se
     
Restauranggruppen    
Magnus Eriksson 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se 
Peter Berg 070-295 55 78 peter@duoscentia.se 
Ulf Haak 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se


Vintertäckningsgruppen    
Anders Ohlin  070-725 85 47  anders@rattviksgk.se 

Resursgruppen    
Anders Kallur 070-559 19 52 kalluranders28@gmail.com