Sektioner/kommittéer/arbetsgrupper

Rättviks Golfklubb har en omfattande sektion, kommitté och arbetsgruppsverksamhet, dessa handhar och organiserar sin respektive verksamhet.

RäGK:s styrelse utser kommittéordförande och gruppansvariga. Ordförande/gruppansvariga utser i sin tur sina ledamöter/medhjälpare. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater – tag gärna kontakt med ordförande/ansvarig i den aktuella sektion, kommittén eller arbetsgruppen.

Välkommen!
Styrelsen Rättviks GK

Sektion

Sektion 55+      
Ulf Haak, ordförande 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se
Lars Hindriks, kassör    070-577 28 92 lars.hindriks@telia.com
Elisabet Piehl, sekreterare 072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Lars Hasselgärde 070-2760203 lars_hasselgarde@hotmail.com
Lisa Kallur, ledamot 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Ewa Karles, ledamot 070-285 33 37 ewakarles@hotmail.com 
     
Valberedning    
Hans Bolmstam 070-716 82 44 hans-bo@hotmail.com
Kenneth Bengtsson 070-378 00 61 bengts.kenneth.bengtsson@hotmail.com

Kommittéer

Bankommittén    
Anders Kallur, ordförande 070-559 19 52 kalluranders28@gmail.com 
Eva Hindriks 073-688 07 12 eva.hindriks@telia.com 
Anders Lundin 070-581 27 60 traktoranders@live.se 
Magnus MP Eriksson 070-6889036 mp.eriksson@gmail.com 
Robin Layton 072-568 48 88 robinlayton93@gmail.com 
     
Adjungerad    
Magnus Hård af Segerstad 070-652 86 16 magnus.hard.af.segerstad@gmail.com 

 

Försäljning- och marknadskommittén          
Peter Berg, ansvarig 070-295 55 78 peter@duoscentia.se 
Anders Lundin 070-581 27 60 traktoranders@live.se 
Philip Hagberg 079-359 31 96 thr.motorsport@gmail.com
Per Segerstéen 070-736 36 49 per@backa.nu 
Magnus Eriksson, Klubbchef 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se 

 

Medlemskommittén        
Magnus Ahlgren, sammankallande 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com 
Jonathan Erlandsson 076-026 53 57 jonathan@erlaan.se 
Becky Hincks 070-590 80 12 becky.hincks@gmail.com
Mats Blom 070-572 14 41 blom.m@telia.com 

 

Junior- och elitkommittén         
Christian Borgström, ordförande 073-701 53 64 christian.borgstrom@me.com 
Gustav Lundquist, ledamot 070-456 12 88 lundquist.g@outlook.com
Mikael Eliz, ledamot 073-751 23 49 mikael.eliz@live.se
Felix Sjöblom, ledamot 072-734 28 05 felsjo91@gmail.com 
Magnus Ahlgren, adjungerad 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com


Länk till juniorkommittén

 

Tävlingskommittén      
Thomas Lundh, ordförande 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Benny Nyström, ledamot 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com
Christer Gellerstam, ledamot 070-292 32 81 christer@gellerstam.se
Henrik Ivars, ledamot 073-962 98 31 henrik.ivars@outlook.com
Jonathan Erlandsson, ledamot 076-026 53 57 jonathan@erlaan.se
Lars Hasselgärde, ledamot 070-276 02 03 lars_hasselgarde@hotmail.com

 

Länk till tävlingskommittén

 

Utbildningskommittén    
Anci Wadman, ordförande 070-372 22 31 anci.wadman@hotmail.se  
Anneli Kjellemar 070-299 40 35 anneli.warme@hotmail.com 
Jan-Erik Engqvist 070-525 72 18 hedsasen@telia.com 

 

Damkommittén      
Lisa Kallur, kontaktperson 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Elisabet Piehl 072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com
Agneta Hansols 070-668 45 12 agnetahansols@hotmail.com
Anneli Kjellemar 070-299 40 35 anneli.warme@hotmail.com
Becky Hincks 070-590 80 12 becky.hincks@gmail.com 

 

Länk till damkommittén

 

Miljökommittén      
Vakant, ordförande    
Thomas Lundh, ledamot 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Magnus Eriksson, adjungerad 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se


Arbetsgrupper

Styrelsebeslut 2021-12-08:
Kommittéer som agerar och utför insatser i tidsbegränsade projekt och tillfälliga arbetsinsatser, ska fortsättningsvis benämnas arbetsgrupper.

Handicapgruppen    
Magnus Eriksson, ansvarig 0248-510 30 magnus@rattviksgk.se 
Benny Nyström 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com 

  

Fastighetsgruppen    
Lars Hindriks, ansvarig 070-577 28 92 lars.hindriks@telia.com 
Åke Mårs 0248-230 15 progolfer@spray.se 

 

SM 2025 gruppen      
Styrelsen     


Arbetsutskott business i Rättviks Golfby AB    
Magnus Eriksson, ansvarig 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se 
Peter Berg 070-295 55 78 peter@duoscentia.se 
Ulf Haak 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se
     


Restauranggruppen    
Robin Layton, ansvarig 072-568 48 88 robinlayton93@gmail.com 
Marianne Björs-Nilsén 070-635 85 87 marianne.bjors@hotmail.com 
Magnus Eriksson, Klubbchef 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se