Styrelsen 2023

Vår vision:
Vi  ska erbjuda hög service och hög kvalité i allt vi gör, och för alla.

Vår verksamhetsidé:
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.</p

Vår värdegrund:
- Värdskap
- Respekt och värdighet
- Gemenskap och glädje

Klubben har genomgått Svenska Golfförbundets klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 2019, se diplom "Jämställd golfklubb".
Klubben genomgår 2022/2023 Svenska Golfförbundets utbildning i "Bättre spelupplevelse.

Förkortningar:    
Rättviks Golfklubb (RäGK)    
Rättviks Golfby AB (RGAB)    
Arbetsutskott (AU) business RGAB    
     
Ordförande    
Philip Hagberg, ordförande i RäGK och RGAB, ledamot i marknadsgruppen 079-359 31 96 hagberg.philip@gmail.com
     
Ordinarie ledamöter    
Per Segerstéen, kassör 070-736 36 49 per@backa.nu 
Peter Berg, sekreterare. Ordförande i marknadsgruppen. AU i RGAB 070-295 55 78 peter@duoscentia.se 
Anders Kallur, vice ordförande 070-559 19 52 kalluranders28@gmail.com
Anders Lundin, ledamot i bankommittén, ledamot i marknadsgruppen 070-581 27 60 traktoranders@live.se 
Anci Wadman, ordförande i utb. kommittén 070-372 22 31 ann-catrin.wadman@rfsisu.se
Ulf Haak, ordförande 55+ sektion. AU i RGAB 072-251 01 51 ulf.haak@pellasgarden.se 
     
Suppleanter    
Becky Hincks, ledamot i damkommittén 070-590 80 12 becky.hincks@gmail.com
Christian Borgström, ordförande i junior- och elitkommittén 073-701 53 64 christian.borgstrom@me.com 
Robin Layton, ledamot i bankommittén och kontaktperson för restauranggruppen 072-568 48 88 robinlayton93@gmail.com 
     
Adjungerad till styrelsen    
Magnus Eriksson, Klubbchef 0248-510 29 magnus@rattviksgk.se
Magnus Ahlgren, Golfpro 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com
Magnus Hård af Segerstad, banchef 070-652 86 16 magnus.hard@rattviksgk.se 
     
Revisorer    
Lisbeth Englund, ordinarie 070-398 61 23 lisbeth.englund@me.com
Leif Lundin, ordinarie 070-559 37 46 leif@lundins.eu
Kenneth Bengtsson, suppleant 070-378 00 61 bengts.kenneth.bengtsson@hotmail.com
     
Valberedning    
Lisa Kallur, sammankallande 070-225 78 53 lisakallur@hotmail.com
Elisabet Piehl 072-540 02 42 elisabet.piehl@gmail.com