Hjärt/Lung-räddning och Hjärtstartare

Hjärtstartaren är placerad:
På väggen i entre-rummet mellan restaurangen och dam/herr-rummen.
Tel. nummer till reception, kontorstid: 0248-51030
Om personal är tillgängliga så hjälper de till med att transportera ut hjärtstartaren.
Vid potentiellt hjärtstopp: Våga Hämta, Öppna och Starta hjärtstartaren.
1. Kontrollera medvetande och andning. Ring 112.
2. Starta hjärt-/lungräddning medan hjärtstartaren hämtas.
30 kompressioner följt av 2 inblåsningar, upprepas tills hjärtstartaren är på plats.
3. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
4. Anslut elektroderna enligt anvisningarna.
5. Följ instruktionerna tills ambulans anländer.

Se instruktionsfilm!!!
HLR-utbildning med hjärtstartare