Funktionärsverksamheten 2024

55+ sektionen stöttar klubben med tävlingsfunktionärer samt även viss soptömning. Årets Funktionärslistor samt aktuellt soptömningsschema, läggs ut så snart dessa är klara, sannolikt i början av sommaren.