Verksamhetsplan med värdegrund

Junior & Elitkommitténs verksamhetsplan där även en värdegrund ingår, den ska vara till stöd för både spelare och deras föräldrar så de vet vad de kan förvänta sig av klubben.

RÄTTVIKS GOLFKLUBB                  


JUNIOR & ELITVERKSAMHETEN
med barn och ungdomsverksamhet

Medlemmar  
Antalet juniorer, fördelat på åldersgrupp enligt juniorlyftet  
0-12 år 23
13-16 år 28
17-21 år 29
Totalt 80
   
Fördelat på handicap  
0-12 18
13-18 7
19-25 3
26-36 14
37- 38
Totalt 80
   
Antal juniorer i organiserad träning  
Knattegruppen 5
Utvecklingsgruppen 12
Elit- junior 14
Totalt 31

 

Tränare
Headpro har ansvar för all träning. Juniorernas utveckling ska beröra både teknisk, fysisk och mental kompetens. Tränaren hjälper till med träningsupplägg och målsättningar anpassade efter spelnivå och ambition. Till sin hjälp har han en assisterande tränare men också elitspelarna.

Klubbens utbildning av ungdomar har skett i huvudsak genom träning i grupp. Verksamhetens delas upp i tre olika grupper knatte-, utvecklings- och elitgruppen. Inom grupperna kan ytterligare lämpliga uppdelningar ske utifrån exempelvis ålder och spelmognad.

Pro har en egen tävling som kallas Juniorpokalen för att skola in juniorerna i tävlingsmomentet. Tävlingen består av 3-5 deltävlingar under säsongen där man får räkna de tre bästa resultaten i en total.

I övrigt stimuleras de juniorer som är intresserade att delta i andra tävlingar som Teen Tour och de som Dalarnas golfförbund erbjuder.


Verksamhetsplan 2023


JUNIOR & ELITVERKSAMHETEN


Vision

Behålla en bred ungdomsverksamhet där så många ungdomar som möjligt får lära sig spela golf och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar


Mål

Öka till 40 juniorer i organiserad träning

  • Gå upp med herrlaget i elitserien.
  • Vara den bästa klubben i seriesystemet i Dalarna.

Handlingsplan
Den organiserade träningen utvecklas så att äldre och yngre juniorer samverkar och lär av varandra, t ex genom fadderrundor. Träningsplaneringen omfattas av en gemensam upptakt, träningsplan med bl a veckovis schemalagd träning och avslutning för säsongen.

Junior- och elitspelare som deltar kontinuerligt i den organiserade träningen får rangekort av klubben. Ett kort/vecka för de med hcp 20 eller lägre. Spelare med hcp 12 eller lägre får två kort/vecka.

Juniorer som tävlar kan erhålla stöd för startavgift och reseersättning. Ansöks på särskild blankett som finns att hämta från flik “Att tävla” längst ner under Junior & Elit. (Lämnas till kansliet.)


Träning


Knattar (årskurs 1-3)

Målsättningen för den yngsta gruppen är att väcka ett intresse för golf. De går igenom de mest elementära för spelet och allmänt hur man uppför sig på banan och träningsområdena. Deltagarna förväntas ha ordning på sin utrustning, vare sig den är egen eller lånad. Att komma i tid till träningarna, lyssna aktivt till instruktioner samt vara engagerad är en förutsättning.

Denna grupp har en ledarledd lektion i veckan på en timme under 15 veckor.


Utvecklingsgrupp (årskurs 4-6)

Målsättningen för denna grupp är att utveckla de yngre mot att fungera som golfspelare. Spel på banan är aktuellt så här ingår även hur man uppför sig under en golfrond bl a genom att kunna föra ett scorekort. Utbildningen går ut på att pröva alla typer av slag. Deltagarna får pröva enkelt tävlingsspel i klubbens egen juniortävling.

Denna grupp har en ledarledd lektion i veckan på 1,5 timmar under 15 veckor. Det uppskattas om det är på klubben för träning på egen hand minst en gång i veckan.


Elitjuniorer (årskurs 7-9 & elit)

Målsättningen för den äldre gruppen är en mer avancerad träning där tränar på alla typer av slag och spelsituationer. Genom av spelregler och en deltagande i tävlingar förekommer. Ledaren tar hänsyn till den individuella utvecklingen, både för träning och tävling.

Denna grupp har en ledarledd lektion i veckan 1,5 timmar per gång under 20 veckor. Dessa deltagare förväntas vara på banan och träna på egen hand 1-2 gånger i veckan.


HIO-Elitspelare

Dessa deltagaren har ett bra och väl utvecklat golfspel där de regelbundet deltar i tävlingar. Ledaren stöder den individuella utvecklingen, planeringen samt återkoppling efter tävling.

Denna grupp deltar i gruppträningen med Knattegruppen. Därtill stämmer ledaren varje vecka av träningsdetaljer individuellt och ger olika träningsuppgifter. Deltagarna uppmuntras att utöver egen träning och spel på banan att utföra fysträning som kondition och styrketräning, enskilt eller gemensamt.

Varje säsong inleds med en gemensam upptakt dit alla spelare och deras föräldrar bjuds in för information om säsongens träning. Likaså bör en gemensam avslutning ske.


Läger

Klubben ska tillsammans med PRO verka för att det kan genomföras ett läger för de äldre juniorerna. Det kan förekomma att juniorerna behöver göra en arbetsinsats innan lägret för att samla in pengar för att priset blir så kostnadsneutralt som möjligt.


Organisation

Junior & Elit kommittén samarbetar nära klubbens PRO som stöd för verksamheten som tillsammans varje år gör en uppföljning och inför kommande säsong reviderar verksamhetsplanen. Vilka som tillhör kommittén beskrivs på klubbens webbsida under rubriken Junior & Elit, med tillhörande kontaktuppgifter.

Träningsupplägget bygger på att det läggs en träningsplan enligt budgeterade medel. Till stöd finns även elitspelare som med sina kunskaper och erfarenheter kan inspirera och hjälpa till med utveckling och träning av yngre och nya juniorer.

Nyttja de resurser som finns hos DGF, SGF och SISU. Vid behov finns det möjlighet att låna utrustning utan kostnad. Verka för att sprida intresset för golf och möjlighet att prova på bland Rättviks skolor och fritidshem.


Värdegrund

Rättviks GK vill på följande sätt formulera den värdegrund som junior- och elitverksamheten utgår från. Ambitionen är att detta ska vara en ledstjärna för alla, tränare, ledare, golfare (juniorer som seniorer), föräldrar samt andra supporters.


Gemenskap

Det är viktigt att alla känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga och unika men också olika. Det är något vi accepterar och respekterar.


Glädje

Vi tränar och spelar golf för att vi själva vill det och för att vi tycker det är roligt. Vi finner glädje över att få göra det tillsammans. Därför är glädjen viktig i klubbens verksamhet, vilket kommer från att vara tillsammans och att utvecklas både inom och genom golfen.


Uppmuntran

Klubben uppmuntrar juniorerna att skaffa erfarenheter genom att prova sina gränser. Vi ställer krav på dem att alltid göra sitt bästa och att försöka. Fokus på att berömma försöket är viktigare än resultatet. Det är lika viktigt att alla blir lyssnade till och att alla lyssnar på andra.


Trygghet

Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas som både golfare och människa. Trygghet ger också en trygghet att utvecklas i egen takt. Oavsett hur många slag som behövs för en rond så ska var och en känna sig respekterade och uppskattade.  Vi ser golfen som en utmärkt väg för juniorer att växa upp till att bli en mogen och ansvarstagande människa.


Utvecklingsplan

Juniorerna ska lära sig fungera som golfare. Det innebär bl a att ta eget ansvar och veta vad som krävs föra att träna och uppföra sig på banan, samt hålla ordning på sin utrustning, respektera träningstider m m. Det omfattar även praktiska detaljer som att boka speltid själv föra scorekort korrekt.

Rättviks GK vill behålla en bred ungdomsverksamhet där så många ungdomar som möjligt får lära sig spela golf och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ungdomarna ska ges möjlighet att pröva tävlingsspel och elitsatsning. Verksamheten ska också verka för att ungdomars golfintresse inte upphör i tonåren utan fortsätter som fritidsintresse även i vuxen ålder så att vi får behålla dem som medlemmar och styrelse.


Junior- och Elitkommittén