Att tävla

Rättviks golfklubb uppskattar när våra juniorer och elitspelare tävlar. Här följer lite information som är bra att veta inför tävlandet.

Läs också vår verksamhetsplan! För dig som vill börja tävla finns all information om Teen Tour (juniorernas tävlingsprogram)  här.  Du är också välkommen att fråga någon av de äldre juniorerna eller någon i kommittén för mer information.

Klubben stödjer de som är ute på tävlingar. Ersättning utgår enligt nedanstående villkor och inom budgetens ramar om man fyller i reseräkningen i bifogad fil nedan. Lämnas till kansliet efter tävling.

Efter godkännande lämnas ersättning för startavgift och km-ersättning.

Villkor för ersättningar vid tävling

Rättviks golfklubba har för avsikt att behålla en bred ungdomstid där så många ungdomar som möjligt får lära sig spela golf och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Klubben vill även skapa förutsättning för ungdomarna att de ges möjlighet att pröva tävlingsspel och elitsatsning.

Följande villkor gäller för utbetalning av ersättningar i samband med tävling för elitsatsande junior och senior samt yngre junior under utveckling.

Klubben lämnar ersättning för  startavgift  vid tävlingar, men också  reseersättning  till dessa. Resor inom Norden ersätts med 18,50 kr/milen. Samåkning ska ske så långt det är möjligt .

Har resa skett med annat färdmedel än bil, t ex tåg, lämnas ersättning för tågbiljett men aldrig mer än för motsvarande avstånd med bil. Om samåkning sker med spelare från annan klubb, lämnas ersättning för det man betalat till föraren (förarens namn ska anges på reseräkningen).

Elitsatsande junior och senior som kommer ansöka om ersättning enligt dessa villkor ska som  motprestation  hjälpa klubben under säsongen med 10-20 arbetstimmar beroende på hur mycket ersättning som plockas ut. Det ska ske inom områden som träningsverksamhet, fadderskap, medlemsutbildningar, skolor, prova på golf, golfläger, sponsortävling och seriespel.

Klubben värnar främst om juniortävlingar som Teen Tour, Teen Cup, JMI eller motsvarande som bedöms som likvärdig av juniorkommittén eller styrelsen.

Ersättningarna begränsas enligt nedanstående:

Tävlande Junior
Tävlande junior erhåller ersättning för utlägg i samband med tävling enligt ovan till ett belopp om högst 15 000 kr/säsong.

Elitsatsande Senior (under 35 år)
Elitsatsande senior som spelar tävling som ingår i Nordic League eller högre och klarar kvalet har rätt att söka ersättning för utlägg av startavgift och milersättning.

För övriga tävlingar som Future Series men också tävlingar som inte ingår i någon av SGF:s tourer men som har prispengar, har elitsatsande senior som placerats på tionde (10) plats eller bättre rätt att söka ersättning för utlägg av startavgift och milersättning.

Senior får erhålla ersättning för utlägg i samband med tävling enligt ovan till ett maximalt belopp av 15 000 kr/säsong.

Förutsättningar för utbetalning

Finns det medel kvar i budgeten kan den tävlande ansöka om mer än ovannämnda max belopp i enlighet med förutsättningarna ovan. Finns det fortfarande fortfarande medel kvar kan juniorkommittén/styrelsen omvärdera placeringsprestationen och antal tävlingar.

Reseräkning ska lämnas in till kansliet senast tre veckor efter avslutad tävling. Ersättning utbetalas senast tre veckor efter inlämnad reseräkning.

OBS! För reseräkning som lämnas in för sent uteblir ersättning!!!

För tävlingar (nivå: Nordic League eller högre) utanför Norden gäller samma ersättning gällande startavgift, milersättning ersätts till ett belopp av max 2000 kr.

Styrelsen

Lycka till!

Reseräkning för utlägg i samband med tävling