Tävlingsbestämmelser

Spel- och tävlingshandboken - Klicka här!

För tävlingar som genomförs av Rättviks Golfklubb gäller följande bestämmelser och regler:
Regler för golfspel, SGFs Spel- och Tävlingshandbok med handicapregler, SGFs Bestämmelser för lokala regler, Golfvett, RFs stadgar kap 12 Tävlingar samt RäGKs lokala regler. Utöver detta gäller särskilda bestämmelser för vissa tävlingar.

ANMÄLAN TILL LOTTAD TÄVLING
Tävling läggs ut på klubbens hemsida och ”Min Golf” senast en vecka före tävlingsdagen. Anmälan till tävling skall normalt göras senast kl.12.00  två dagar före tävling.
Anmälan till tävling sker via ”Min Golf”  eller genom direkt kontakt med receptionen (vid besök eller per telefon).

ANMÄLNINGSAVGIFT
Vid deltagande i tävling skall anmälningsavgift betalas. (Gäller ej KM.) Normalt är det 150 kr/spelare. Tävlingsgreenfeen är normalt för gästande spelare 250 kr/spelare, vid nationella- och opentävlingar samt Rättviksveckan kan andra avgifter förekomma.

Anmälningsavgift betalas på tävlingsdagen i samband med uthämtande av scorekort vilket sker i  receptionen eller tävlingsexpeditionen.
De sammanlagda anmälningsavgifterna ligger till grund för inköp av priser. Spelare som anmält sig till tävling är därför skyldig att betala anmälningsavgift även om vederbörande lämnar återbud efter anmälningstidens utgång.
Anmälningsavgiften återbetalas endast om tävling avbrytes av tävlingsledning.

ANTAL HÅL
Då inget annat anges spelas tävlingen över 18 hål,vid de flesta klubbtävlingar tillåts fritt val av tee för samtliga men det kan även förekomma att damer spelar från röd eller orange tee och herrar från gul eller röd  tee. Herrar 70 år och äldre äger rätt att välja röd tee.

AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT
Vid lika resultat i tävling med slagspelsregler tillämpas, då inget annat anges, i första hand handicapmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i sista hand lottning. Innebörden av handicapmetod och matematisk metod framgår av Spel- och Tävlingshandboken.
Vid lika resultat i scratchspelstävlingar gäller playoff genom sudden death. Detta avgörs genom spel av hålen 1 och 8 tills dess att segraren är korad.
Vid lika resultat efter fullt antal hål i matchspel fortsätter matchen till avgörande uppnåtts om inte oavgjord match kan förekomma enligt tävlingsbestämmelserna. Vid förlängd match får spelare med högre hcp tillgodoräkna sig slag på samma sätt som om ny match påbörjats.

DELTAGARBEGRÄNSNING
I deltagarbegränsade scratchtävlingar skall spelare med lägst exakt hcp ges förtur till deltagande enl. den s.k handicap-principen.
I deltagarbegränsade handicaptävlingar sker om annat ej anges urval i anmälningsordning.

GÄSTSPELARE
Tävling är öppen, om annat ej anges, även för gästande spelare med hcp -36 eller lägre om hen tillhör annan erkänd golfklubb. Gästande spelare skall före tävlingen utöver anmälningsavgift betala gällande tävlingsgreenfee på 225 kr/spelare.

HANDICAP
För samtliga klubbtävlingar gäller EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH). Spelare skall före varje form av tävlingsspel tillse att den exakta handicapen är korrekt förd. När scorekort hämtas ut gör spelare och funktionär kontroll i samverkan. Ansvarig är den tävlande.
Före start skall spelare vara beredd att uppvisa regelbok och greenlagare.
Vid lottad tävling justeras handicap av tävlingsledningen direkt efter avslutad tävling.
Vid tävling med valfri starttid görs justeringen av tävlingsledningen påföljande dags förmiddag.

INSTÄLLD TÄVLING
Underskrider antalet deltagare (vid partävlingar antal par) i en lottad tävling fyra startande skall tävlingen ställas in. I tävling med valfri starttid ogiltigförklaras tävlingen om antalet spelare blivit färre än fyra och anmälningsavgiften återbetalas.

MATCHTÄVLINGAR
Spelare som skall mötas kontaktar varandra och kommer överens om lämpligt speltillfälle. Bägge har samma kontaktansvar. Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt, skall tävlingsledaren fastställa speldag och speltid. Spelare, som då infinner sig ensam på första tee beredd att spela, vinner på walk over. Infinner sig ingen av spelarna, diskvalificeras bägge. Final bör aldrig vinnas på walk over. Det åligger den spelare som förlorat matchen att föra in matchresultatet på matchschemat. För undvikande av missförstånd bör segraren kontrollera att detta blir gjort.

PRISER
Prisutdelningen sker vanligen direkt efter avslutad tävling för respektive tävlingsklass. KM plaketter delas ut i samband med avslutad tävling eller på årsmötet. Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen av pristagare eller ombud tillfaller klubben.

RESERVLISTA
I tävlingar med deltagarbegränsning där maximiantalet uppnåtts upprättas en reservlista. Bortlottade spelare placeras i ordningsföljd genom anmälningsordning alt. exakt hcp-ordning för reservlistan. Vid återbud till deltagarbegränsad tävling skall reserverna tas in i tur och ordning enligt reservlistan. Reservlista förekommer ej vid matchtävling.

SCOREKORT
Normalt utlämnas scorekort i receptionen eller tävlingsexpeditionen i samband med att anmälningsavgift betalas. Efter tävling lämnas scorekort till tävlingsledare, normalt i tävling scoreboarden. Efter tävling med valfri starttid lämnas scorekort till receptionen eller i brevinkastet vid tävlingsexpeditionen om receptionen är stängd. Detta skall vara gjort senast kl. 08.00 påföljande dag annars diskvalificeras den tävlande. Tävlande är själv skyldig att kontrollera att rätt handicap och tee är angivet på scorekortet.

STARTTIDER
Startlista anslås på ”Min Golf” www.svenskgolf.se senast kl. 12.00 dagen före tävlingsdagen. Uppgifter om starttid kan också erhållas per tel. 0248-510 30. Tävlande skall betalt startavgift och hämtat ut sitt scorekort  senast 15 minuter före start. Ankomst efter annonserad starttid medför diskvalifikation.

TÄVLINGSKLASSER
Fördelas så det blir lika stora klasser.

TÄVLINGSLEDARE
Tävlingsledare anges som regel vid tävlingsanmälan. Vid tävling med valfri starttid är tjänstgörande receptionist tävlingsledare. Tävlingsledaren avgör eventuella tvister. Tävlingsledarens beslut är slutgiltigt. Eventuella protester skall omgående inlämnas skriftligt till tävlingsledaren.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare som uteblir från tävling utan att ha lämnat återbud betalar dubbel anmälningsavgift. Vid upprepad förseelse är påföljden avstängning från deltagande i klubbtävling under nästkommande 14 dagar.

ÅTERBUD
Återbud skall meddelas snarast då spelare finner att han inte kan deltaga i tävling där han inlottats. Detta sker till receptionen, tel. 0248-510 30, info@rattviksgk eller tävlingsledaren.  Spelare är emellertid skyldig att betala anmälningsavgift.

ÅLDERSKLASSER
Klubben tillämpar kalenderårsprincipen. Spelare anses hela året ha den ålder hen uppnår under året. Åldersklasserna är:
H/D 12 <= 12 år
H/D 18 <= 18 år
H/D 21 <= 21 år
D 40 >= 40 år
D 50 >= 50 år
D 60 >= 60 år
H 30 >= 30 år
H 40 >= 40 år
H 50 >= 50 år
H 60 >= 60 år
H 70 >= 70 år

ÄNDRINGAR
Rättviks Golfklubb förbehåller sig rätten att vid behov vidta ändringar i tävlingsprogrammet.

ÖVNINGSOMRÅDE
Övningsspel på tävlingsdag före tävling enligt slagspelsregler är tillåtet på driving range och puttinggreen.