Regler och tävlingsinfobanken

Regeluppdatering inför 2023

Från och med 1 januari gäller nya Regler för golfspel 2023. Den här uppdateringen är mindre omfattande än den som gjordes 2019, och de flesta av de ändringar som infördes då är kvar.
Det är dock några ändringar som är viktiga att känna till, både för golfspelarna och för dig som är engagerad på golfklubb. Läs mer här.

Nu finns Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf för Android och iPhone (iOS). Översättningarna är gjorda av Svenska Golfförbundet (SGF) och regelkommittén.

Till spel- och tävlingsinfobanken

Regelfilmer på svenska

24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler som finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.