Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR RÄTTVIKS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER               
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1.a Tee och på hemsidan (www.Rattviksgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
a. Out of bounds på hål 1 och 2 definieras av omålade staket där stolparna markerar gräns.
b. Out of bounds på hål 8, 10, 11 och 14 definieras av den belagda asfaltsvägen. Vid spel av hål 8, 10, 11 eller 14 är en boll som ligger på eller bortom asfaltsvägen out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
c. Grusbelagd yta på vägen bakom green på hål 4.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 12 som bara är definierat på en sida är oändligt.
2. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 15 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete
1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej för stans.
2. Myrstackar på banan, är onormala banförhållanden från vilket lättnad utan plikt måste tas enligt regel 16.1b.

4. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). Spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b. 
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation, är alla övningsområden också stängda.

5. Scorekortsansvar
a.Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markeringar som definierar eller identifierar gränser på en golfbana
Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder

Markering       Innebörd                                                                                       Regel
Röd                Pliktområde                                                                                       17
Vit                  Out of bounds                                                                                    18
Blå                 Onormala banförhållanden                                                               16
Blå/Grön        Onormala banförhållanden, spelförbudszon                                     16

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

Information

  • Avståndsmarkeringar kvastar på fairway vit/gul/röd anger 200, 150 och 100m till greenens mitt.
  • Greenflaggans färg vit/gul/röd anger placering lång, mitt eller kort på greenen.
  • Bunkerkrattor skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen

Beslutade av Rättvik GK:s styrelse och godkända av Dalarnas Golfförbund 2023-03-27