Handicaprevision

Publicerat: 2023-01-07 - 19:39 - Skrivet av Magnus Eriksson

Varför handicaprevision? Handicaprevision ska genomföras efter varje säsong och vi ger här en kortfattad information över hur den går till. För den som vill fördjupa sig i detaljerna hänvisar vi till Svenska Golfförbundets hemsida.

European Golf Association
Svenska Golfförbundet är medlem i European Golf Association (EGA) och har förbundit sig att följa EGA Handicapregler. Här följer ett utdrag från EGA Handicapregler, som ger en bakgrund till den årliga handicaprevisionen.

”Den årliga handicaprevisionen är en väsentlig del i EGA Handicapregler och därmed också obligatorisk. Den har utformats för att kontrollera att spelarna har handicap som någorlunda speglar deras förmåga på det sätt man kan förvänta sig av deras prestationer.

Det accepteras att kommitténs förmåga att objektivt tillämpa förfarandet varierar stort från klubb till klubb eftersom metoden i stor utsträckning vilar på kommitténs erfarenhet och kunskaper.

Efter omfattande statistisk forskning har en beräkningsmetod tagits fram som gör det möjligt att utföra denårliga handicaprevisionen på ett enhetligt och objektivt sätt. I fall där spelaren har lämnat in fyra scorer från föregående år men färre än åtta scorer kommer scorer från året dessförinnan att inkluderas i den aktuella revisionen. Beräkningsmetoden beräknar en spelares medelscore för perioden, såsom den representeras av medianscoren, och jämför den med en ”målscore” som har räknats fram för en spelare med samma exakta handicap som spelaren hade i slutet av perioden av den årliga handicaprevisionen. Om medianscoren ligger inom toleransgränsen för denna handicap, godkänns handicapen. Om den ligger utanför toleransgränsen, görs en justering med hänsyn till omfattningen av avvikelsen."