Publicerat: 2024-03-20 15:20 - Skrivet av Felix Sjöblom

Rättviks Golfklubb höll sitt årsmöte den 17 mars 2024 med 31 röstberättigade. Mötet flöt på lugnt och metodiskt och sedvanliga föredragspunkterna avhandlades.

   

(På bild: William Nygård och Filip Peterson)                  (På bild: Lisa Kallur, Philip Hagberg och Elisabet Piehl)

En ny ledamot (Lars Hasselgärde) och två nya suppleanter (Henrik Ivars och Susanne Domar Bolmstam) valdes in i styrelsen. Philip Hagberg återvaldes till ordförande för 1 år. Mötet beslutade att följa styrelsens förslag att höja medlemsavgiften med 200 kr mot föregående år.

Före årsmötet delades diplom och presentkort ut till årets spelare, William Nygård och junior, Filip Petersson.

Mötet avslutades med att nya ordförande avtackade de avgående styrelsemedlemmarna (Per Segerstéen, Anci Wadman och Anders Kallur) och tackade för deras insatser. 

Den avgående valberedningen skulle givetvis ha tackats av under årsmötet men tyvärr missades det. Ordförande bjöd in berörda personer (Lisa Kallur och Elisabet Piehl) till klubben där de avtackades i efterhand för sina fina insatser. Ny valberedning består av Inger och Lennart Karlsson.

Vi ser fram emot att träffa alla på banan snart, nu laddar vi för en ny fantastisk golfsäsong

Med vänlig hälsning
Rättviks Golfklubb