Tävlingskommittén

Verksamhetsplan Tävlingskommittén

Uppgiften för tävlingskommittén, i Rättviks Golfklubb, är att skapa och organisera en tävlingsverksamhet, som väl anpassas till de önskemål som finns. Vara lyhörd för nya idéer, nya tävlingar och nya tävlingsformer. All verksamhet ska dessutom ske i en god kamratlig, vänskaplig och social anda.

Kommitténs uppgifter idag:

 1. Planera och arrangera tävlingsverksamheten under kommande säsong.GIT – lottning, resultat, utbilda medarbetare.
 2. Ta ut funktionärer till klubbens tävlingar och utbilda dessa.
 3. Informera om verksamheten genom att utforma tävlingsprogram och sprida kunskapen om detta genom hemsida och nyhetsbrev.
 4. Sociala aktiviteter – middag i samband med några tävlingar.

Vad ska vi göra på kort sikt (1 år)?

 1. Tävlingsprogram
 2. Tillsättning av tävlingsledare och funktionärer.
 3. GIT – utbildning för tävlingsledare.
 4. Ha god kontakt med oldboyskommittén och damkommittén såväl före som under säsongen.

Vad ska vi göra på längre sikt (5 år)?

 1. Försöka att ständigt utveckla tävlingsutbudet genom att vara lyhörd för vad medlemmarna önskar.
 2. Vara vakna för att även se hur andra klubbar utvecklar sin tävlingsverksamhet.
 3. Fortsätta GIT – utbildning för att ha ett större antal potentiella tävlingsledare.

Tävlingskommittén      
Thomas Lundh, delad ordförande 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Benny Nyström, delad ordförande 073-037 84 84 nystrom.benny.je@telia.com
Christer Gellerstam, ledamot 070-292 32 81 christer@gellerstam.se
Jonathan Erlandsson, ledamot 076-026 53 57 jonathan@erlaan.se 
Lars Hasselgärde, ledamot 070-276 02 03 lars_hasselgarde@hotmail.com