Månadens Stjärna

Månadens stjärna är ett kompletterande tävlingsmoment under våra tisdags-
& torsdagstävlingar. Deltagandet är frivilligt och kostar inget extra. Då vi sedan
tidigare under dessa speldagar har tävlingsmoment per speltillfälle och över
hela säsongen (ex Birdieligorna, 55+ Champ & Torsdagsmästaren), så blir
detta en tävling över respektive kalendermånad.

Detta tävlingsmoment gäller under alla individuella tis- & torsdagstävlingar
som spelas på hemmaplan, utom då Idre Cup, Fjällcupen & Oldboys
Challange spelas.

Säsongens Bonushål annonseras på anslagstavlan utanför
tävlingsexpeditionen.
Bonushålen fördelas rättvist över månaden (enl. akt. Index), så alla har
samma chans oavsett hcp.
Aktuellt Bonushål för resp. dag skrives upp på “whiteboarden” utanför tävl.exp.
Deltagare skriver själv in sin poäng för respektive rundas Bonushål på
lista, som sätts upp på anslagstavlan för aktuell månad.
Observera att även på torsdagar ska poäng för Bonushålet skrivas på
listan! Då vi ju torsdagar spelar slaggolf.

Deltagarnas poäng på Bonushålen för varje kalendermånad summeras till ett
månadsresultat. Den som efter respektive kalendermånad har samlat ihop
flest poäng vinner Månadens Stjärna och premieras med ett fint pris vid nästa
speltillfälle. Skulle två eller flera spelare sluta på samma månadspoäng,
premieras den som har lägst hcp.
55+styrelsen ansvarar för denna summering.

Hoppas att de flesta av oss vill vara med…… och ha chans att bli Stjärna
för en månad!

Är något är oklart om detta tävlingsmoment, kontakta gärna mig som är
ansvarig.
Elisabet Piehl tel: 072 5400242 mail: elisabet.piehl@gmail.com

Lycka till!!