Tisdags- & Torsdagsgolfen 2024

Detta gäller för vår tisdags- och torsdagsgolf, även i år! 

Från säsongsstarten till och med minst september månad ut, spelas 55+ tävlingar i princip varje tisdag och torsdag. För säsongen upprättas ett tävlingsprogram, där man kan se vilka tisdagar och torsdagar som är speldagar. Damer och herrar spelar som tidigare tillsammans i en klass och några speldatum är specialtävlingar, såsom exempelvis "Alla spelar från gult". Max hcp är 54,0. Dessutom spelas några tävlingar på annan bana, p g a att andra tävlingar spelas på hemmabanan.

Sektionens tävlingsprogram kommer att finnas på klubbens hemsida, samt på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen. Minst två veckor före aktuell speldag publiceras aktuella tävlingar på Min Golf. Om det är spelbart efter ordinarie säsong, spelas så länge banan är öppen s k ”spontangolf-tävlingar”, det vill säga att den som vill vara med anmäler sig på golfbanan senast kl 09:30. Vi lottar då bollarna på plats och spelar ut på olika hål.

Generellt är första start kl 09.00 under maj och september månader och kl 08:00 under månaderna juni – augusti. Den exakta starttiden för respektive tävling framgår av tävlingsschemat för året, samt finns givetvis även på Min Golf.
Anmälan sker på Min Golf till de tävlingar Du vill delta i. Om Du saknar tillgång till IT-media, kan anmälan också göras via kansliets kundterminal. Kansliet hjälper Dig hur detta görs.
Anmälan till tävling måste göras senast kl 17:00 två dagar före tävlingsdagen genom ovanstående anmälan. Lottning avseende spelkamrater och starttider genomförs därefter och 
startlistan publiceras senast kl 14:00 dagen före tävling. Via GIT får Du E-post om Din starttid. Startlistan finns vanligtvis också på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen.

Kom i god tid speldagen och anmäl Dig till tävlingsledaren som sitter vid/i tävlingsexpeditionen. Vid anmälan betalar Du startavgiften och Du får Ditt scorekort. Startavgiften för säsongen 2024 = 30 kronor. Spelarna i respektive boll samlas senast 5 minuter före utställd starttid vid starthuset. Utslagsordningen bestämmer varje boll på ett praktiskt sätt och gärna med principen, först klar slår.

Anmäld spelare som uteblir utan giltig orsak (ex sjukdom) skall erlägga full spelavgift. Avgiften betalas till klubbkassan vid lämpligt tillfälle.

Efter att hål 8 spelats görs paus för ”8-hålsfika”. Tiden för fikapausen styrs av hur bollen ligger till i spelrytmen, d v s håll rygg på bollen framför.
Efter genomförd tävling kan deltagarna med fördel äta lunch i vår restaurang, för en reducerad lunchkostnad (meddela i samband med betalning att Du spelar en 55+ tävling), i väntan på prisutdelning. Prisutdelningarna sker normalt på restaurangen, där också lunchkuponger är en del av prisbordet. En kupong som delpris, samt en kupong som lottas ut till närvarande spelare (som inte vunnit något annat pris), som deltagit i aktuell tävling.

Några 55+are är utbildade i GIT-systemet och behöriga att göra lottning, ta fram startlistor, registrera resultaten och ta fram en resultatlista. En av dessa GIT-ansvariga kommer alltid att ingå i tävlingsledningen och starta tidigt. Segraren jämte GIT-ansvarig, utgör tävlingsledning för nästkommande tävling. Om ev förhinder föreligger för vinnaren, åvilar denne ansvaret att ordna med ersättare. Tisdagsgolfen spelas normalt som poängbogey och torsdagsgolfen spelas normalt som slaggolf.

Efter avslutad spelomgång registreras spelresultaten i GIT och handikappjustering sker automatiskt.

Tävlingsledning
Tävlingsledningen består av för veckan aktuell GIT-ansvarig och segraren i föregående 55+ tävling.
GIT-ansvarig anmäler tidig start och segraren i föregående tävling anmäler sen start. Lottningen görs av GIT-ansvarig och sker normalt senast kl 13:00 dagen före tävlingsdagen.
GIT-ansvarig registrerar efter avslutad spelomgång scorekorten i GIT och tar fram en resultatlista. Den andre tävlingsledaren, segraren i föregående tävling, administrerar tävlingen genom att ta emot startavgiften på morgonen. Denne skall finnas på plats 40 minuter före första start och ”lottas (genom att sen start begärts)” i någon av de avslutande bollarna. Senast 30 minuter före sista start ska alla deltagare ha hämtat sina scorekort.

Tävlingsledningen genomför prisutdelning, samt redovisar start- och resultatlistan, återstående startavgifter, redovisningsblanketten med uppgifter om prismottagare och priser till 55+ kassören (2024 – Lars Hasselgärde), samt sätter in aktuell start- och resultatlista i vår 55+ statistikpärm.

Om det uppstår frågor eller synpunkter på något annat avseende 55+ rutinerna – hör av Dig till någon av ledamöterna i 55+ styrelsen.

Vår interna policy och våra regler för RäGK:s 55+ tisdags-/torsdagstävlingar:

·         55+ är klubbens äldsta och mest erfarna medlemmar. Genom vårt uppträdande kan vi utgöra ett föredöme för de yngre spelarna och bidra till att det blir en fin stämning både på klubben och ute på banan. Den kanske viktigaste frågan för oss äldre spelare är att hålla spelrytmen uppe så att inte spelet blir för långsamt. Vi försöker att spela 4 timmars rundor, genom att bl a;

 

·         Var alltid redo att slå när Du kommer fram till bollen.

·         Den som är klar att slå, slår först.

·         Om någon försenar spelet, påpeka detta direkt i bollen, vid händelsen:

§  t.ex. ej klar att slå.

§  tar onödigt lång tid på sig att förbereda sig, t.ex. en massa provsvingar eller byter klubba fler gånger.

·         Slå provisorisk boll om minsta tvekan finns om var bollen hamnade.

·         Kolla när Din medspelare slår, så blir det lättare att hitta bollen, flera ögon ser sannolikt bättre än bara två.

·         Hjälp till att leta efter andras ”bortslagna” bollar, dock max. 3 min.

·         Är ni ett hål (eller mer) efter framförvarande boll släpp då igenom bakomvarande boll om de står och väntar.

·         8-hålsfika max 10 min (om spelrytmen tillåter).

·         Den med lägst hcp i bollen blir ”coach” och ser till att allt flyter.

·         Vid anmälan, var noga med att alltid uppge den tee Du vill spela, röd eller gul.

·         Efteranmälan tillåts normalt inte. Respektive GIT-ansvarig ansvarar för sina respektive veckor och tävlingar.

·         Kom i tid – senast 30 minuter före sista starttid.

·         Undvik att betala startavgiften med femkronor (helst sedlar), vid behov växla innan betalning av startavgiften.

·         Pristagare måste personligen vara på plats vid prisutdelningen, för att erhålla sitt pris. Undantag görs endast vid exempelvis inbokade läkarbesök.