Sophämtningsschema

Soptömningsschema för 2023 

Klicka här för schema

Soptömning sker tre dagar i veckan. 55+ tömmer mån – och fredagar, klubben tömmer onsdagar.

Vi ska tömma samtliga externa sopkorgar på banan och på kansliområdet enligt
sophämtningsinstruktion. Den och körvägskarta finns uppsatta på insida dörr i bod 5, samt på 55+
anslagstavla.

Nycklar till bod 5 och golfbilen finns i 55+ lådan i kansliet. (Observera kansliets öppettider så att ni får
tillgång till nycklarna.) I bod 5 finns säckar och handskar.

Soptömning ska ske under hela/delar av veckorna 34 och 36. Detta enligt överenskommelse med
stzyrelsen. Under dessa veckor sköter tävlingsarrangör och restaurangen tömning av papperskorgar
vid scoreboard och restaurang på lördagar och söndagar. Städning ska utföras under nedanstående
veckor:

Om någon får förhinder ska denne själv skaffa ersättare och meddela Ewa K!

I slutet av resp vecka måste någon av Er (ni avgör själva vem) ringa någon av de ansvariga
nästkommande vecka och påminna om deras ansvar kommande vecka!
Ansvarig i styrelsen för soptömningsschemat är Ewa Karles, tel: 070-285 33 37

Klicka här för schema