Sophämtningsschema

Soptömningsschema för 2024 kommer att läggas ut, så snart detta är klart, i god tid före säsongen startar.

Soptömning sker tre dagar i veckan. 55+ tömmer mån – och fredagar, klubben tömmer onsdagar.

Vi ska tömma samtliga externa sopkorgar på banan och på kansliområdet enligt
sophämtningsinstruktion. Den och körvägskarta finns uppsatta på insida dörr i bod 5, samt på 55+
anslagstavla.

Nycklar till bod 5 och golfbilen finns i 55+ lådan i kansliet. Sopbilen är oftast upptagen 10.00-12.00. Kontakta gärna kansliet veckan före Er vecka och boka in bilen. Observera kansliets öppettider så att ni får tillgång till nycklarna. I bod 5 finns sopsäckar och handskar.

Soptömning ska ske under hela/delar av veckorna 34 och 36. Detta enligt överenskommelse med
styrelsen. Under dessa 2 veckor sköter tävlingsarrangör och restaurangen tömning av papperskorgar 
vid scoreboard och restaurang på lördagar och söndagar. Städning ska utföras under nedanstående
veckor:

Om någon får förhinder ska denne själv skaffa ersättare och meddela Ewa K!

I slutet av resp vecka måste någon av Er (ni avgör själva vem) ringa någon av de ansvariga
nästkommande vecka och påminna om deras ansvar kommande vecka! Viktigt för alla!
Ansvariga i styrelsen för soptömningsschemat är Ewa Karles, tel: 070-285 33 37 och Lasse Larsson 070-349 55 76.

Klicka här för schema