Välkommen till Rättviks GK:s juniorverksamhet!

Rättviks GK vill hålla en bred ungdomsverksamhet där så många ungdomar som möjligt får lära sig spela golf och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Ungdomarna ska ges möjlighet att pröva tävlingsspel och elitsatsning. Verksamheten ska också verka för att ungdomars golfintresse inte upphör i tonåren utan fortsätter som fritidsintresse även i vuxen ålder så att vi får behålla dem i klubbens verksamhet.

Träningen bedrivs i Rättviks Golfakademis regi.

För mer information om träningar och läger klicka här