Årsmötet 2023

Publicerat: 2023-03-24 11:52 - Skrivet av Felix Sjöblom

Rättviks Golfklubb höll sitt årsmöte den 19 mars 2023 med närvaro av 43 personer.

Rättviks Golfklubb höll sitt årsmöte den 19 mars 2023 med närvaro av 43 personer. Mötet flöt på lugnt och metodiskt och sedvanliga föredragspunkterna avhandlades. Tre nya ledamöter och tre nya suppleanter valdes in i styrelsen. Philip Hagberg valdes till ny ordförande. Mötet beslutade att följa styrelsens förslag att behålla årsavgifterna på samma nivå som föregående år.

Före årsmötet delades diplom och presentkort ut till årets spelare, William Nygård och junior, Filip Petersson. Utbildningskommittén informerade om planerade aktiviteter för säsongen och bankommittén berättade om förbättringar som gjordes på banan 2022 och deras planerade åtgärder för detta år.

Mötet avslutades med att nya ordförande avtackade de avgående styrelsemedlemmarna och tackade för deras insatser.   

Vi ser fram emot att träffa alla på banan snart, nu laddar vi för en ny fantastisk golfsäsong

Med vänlig hälsning
Rättviks Golfklubb