Träning & Pro

Magnus Ahlgren heter jag och min verksamhet på klubben är till för dig och din golfutveckling. Jag driver golfshop, drivingrange, golfstudio och har lektions- och kursverksamhet. Min ambition är att ge dig full service inom dessa områden.

Jag är självfallet med i PGA vilket är en intresseorganisation för yrkesspelare och instruktörer. PGA verkar för att skapa och upprätthålla en yrkeskunnig kår av golfinstruktörer och tävlingsspelare. En fullvärdig medlem av PGA är en professional, en yrkesman som har både utbildning och yrkeserfarenhet. Det är viktigt för dig att din pro är medlem i PGA.

Vi kan bl.a. hjälpa er med:

• Lektioner både privat och i grupp
• Nybörjarkurser
• Spellektioner
• Custom fitting
• Slår du snett? Låt oss kontrollera att du har rätt lie på dina klubbor
• Verkstad

Fråga gärna hur vi kan hjälpa dig med din golf!