Styrelsen

Bilden ovan på ordförande Niclas Björklund är tagen av Martin Lidström på Dalademokraten    
Styrelsen    
     
Namn Telefon E-post
Ordförande    
Niclas Björklund, klubbordförande tillika ordf. i bankommittén, kontaktperson för junior & elitkommittén 073-500 93 93 niclasbjorklund@gmail.com
     
Ordinarie ledamöter    
Hans Kers, vice ordf och kassör 0705-202 658 hans.kers@keland.se
Thomas Lundh, sekreterare och ordf. tävlingskommittén 072-381 60 45 tompalu@telia.com
Anders Kallur, ordf. marknadskommittén 070-559 19 52 a.kallur@telia.com
Lennart Karlsson 073-445 12 43 leka.ing2@gmail.com
Mats Blom, kontaktperson för oldboyskommittén 070-572 14 41 blom.m@telia.com
Christer Gellerstam, ordf. miljökommittén 070-292 32 81 christer@gellerstam.se
     
Suppleanter    
Johanna Nyström, representant för marknadsföringsgruppen "Golf runt Siljan" 070-240 45 93 m.johanna.nystrom@gmail.com
Camilla Berg, ordf. medlemskommittén 070-382 05 17 camilla671@live.se
Ewa Karles, kontaktperson för damkommittén 070-285 33 37 ewakarles@hotmail.com
     
Adjungerad till styrelsen    
Magnus Eriksson, klubbchef. företräder handicapkommittén, kontaktperson för huskommittén och sammankallande för verksamhetsplangruppen samt klubbens representant för samverkansgruppen "Golf runt Siljan" 0248-510 30 info@rattviksgk.se
Magnus Ahlgren, golfpro 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com
Mats Ljunggren, greenkeeper 070-567 98 49 banan@rattviksgk.se
     
Revisorer    
Inger Nordin, ordinarie 070-378 00 99 tienna45@gmail.com
Stig Steenberg, ordinarie 070-555 50 05 stig.steenberg@gmail.com
Leif Lundin, suppleant 070-559 37 46 leif@lundins.eu
     
Valberedning    
Eva Hindriks, sammankallande 073-688 07 12 eva.hindriks@telia.com
Benny Nyström 073-037 84 84 benny.nystrm@telia.com
Niclas Björklund 073-500 93 93 niclasbjorklund@gmail.com