Rättviks HIO-klubb

När du gjort en HIO vill vi gärna att du anmäler den till kansliet, så även till SGF:s HIO-klubb. På deras hemsida registrerar du själv din Hole-in-One och kan dessutom söka alla Sveriges registrerade HIOs.

Följande spelare har registrerat HIO på Rättviks Golfklubb sedan år 2000.

År Namn Klubb Hål
2018 Daniel Hellström RäGK 9
2018 Hans Bolmstam RäGK 2
2017 Stefan Berglund Dalsjö GK 13
2017 Reidar Lindberg Huvudstadens GK 15
2017 Kristofer Molén Hofors GK 9
2017 Gunnar M Eriksson Rättviks GK 9
2017 Per Markus Högbo GK 2
2017 Marie Knutsen MoraGK 9
2017 Calle Hansson RäGK 11
2017 Maria Andersson MoraGK 9
2016 Mikael Stark LekGK 4
2016 Lisbeth Nymoen Idre GK 11
2016 Jonas Gullberg RäGK 2
2016 Magnus Ahlgren RäGK 13
2016 Ulf Wilkenson RäGK 9
2016 Lisa Jönsson LeGK 9
2016 Anders Funk RäGK 4
2015 Magnus Ahlgren RäGK 11
2015 Per Göstas LeGK 4
2015 Märit Lisell Gullberg RäGK 9
2015 Yvonne Telander ÖrsGK 4
2014 Kjell Johansson MoraGK 13
2014 Philip Hagberg RäGK 2
2014 Philip Hagberg RäGK 11
2014 Åke Emanuelsson RäGK 13
2014 Johnny Eriksson RäGK 4
2014 Thomas Angantyr RäGK 15
2014 Magnus Lyck RäGK 4
2014 Robin Domar Bolmstam RäGK 4
2014 Leif Andersson RäGK 2
2014 Matts Cronholm RäGK 11
2014 Jan Bengtsson MoraGK 15
2013 Kalle Lundh RäGK 2
2013 Kjell Nyström RäGK 9
2013 Ulf Södergran HofGK 9
2013 PG Holmqvist RäGK 9
2013 Birgitta Benthede RäGK 4
2013 Staffan Olofsson HaGK 13
2013 Bengt Dyrsmeds RäGK 9
2013 Camilla Andersson RäGK 13
2013 Michael Börstell RäGK 4
2012 Gunnar Friberg RäGK 4
2012 Håkan Brandow RäGK 9
2012 Inger Karlsson RäGK 13
2012 Mats Lewin HofGK 15
2012 Kjell Karlson RäGK 9
2012 Jörgen Nilsson RäGK 15
2012 Magnus Eriksson RäGK 2
2012 Tony Pers RäGK 13
2012 Åke Nalén RäGK 4
2011 William Nygård RäGK 2
2011 Pontus Henriksson FBGK 4
2011 Johan Ericsson RäGK 11
2011 Fredrik Danielsson TxGK 2
2010 Jens Theander SaGK 4
2010 John Södergran HofGK 13
2010 Lars Karelius SiGK 13
2010 Leif Hen GdGK 4
2010 Joacim Sundell När GK 9
2010 Kjell Karlson RäGK 13
2010 Elin Jensen RäGK 9
2010 Christian Boitano RäGK 15
2010 Birgitta Englund LeGK 13
2010 Jan Östman HaGK 9
2009 Matts Cronholm  RäGK 2
2009 Tomas Östlund  RäGK 15
2009 Hans-Erik Eskils RäGK 15
2009 Andreas Brändström UmGK 13
2009 Marie Ekberg   13
2009 Kerstin Ahlgren RäGK 9
2009 Thomas Wågbratt RäGK 4
2009 Göran Gullberg RäGK 4
2008 Janne Johansson RäGK 13
2008 Göran Gullberg RäGK 4
2008 Peter Ericsson BollGK 13
2008 Tage Söderqvist   13
2008 Owe Carlsson RäGK 4
2007 Mats Kjellberg RäGK 9
2007 Kent Söderqvist IGK 2
2007 Tomas Östlund RäGK 15
2007 Kjell Karlsson RäGK 4
2007 Lars Hindriks RäGK 4
2007 Claes Wahlund RäGK 11
2007 Lars Bark RäGK 2
2007 Rolf Raumer HofGK 13
2006 Niklas Ahlén SäfGK 13
2006 Magnus Lyck RäGK 13
2006 Ann Isberg ParGK 13
2006 Lars Dahlin RäGK 9
2006 Anna-Lisa Leek TkGK 11
2005 Lars Hindriks RäGK 11
2005 Christian Heydeck FagGK 9
2005 Clive Lawford Jones Denb.GK 4
2005 Jan-Olof Käck RäGK 4
2005 Tobias Erkers RäGK 13
2005 Carl-Gustaf Bhy RäGK 13
2005 Göran Ekström SätGK 9
2005 Christer Turesson HofGK 4
2004 Inger Nordin RäGK 9
2004 Jörgen Nilsson RäGK 15
2004 Christer Getterstam RäGK 11
2004 Rut-Inger EGhamn RäGK 4
2004 Per Hansen RäGK 9
2004 Sara Lundin RäGK 2
2003 Jenny Björling OGK 11
2003 Lars Jönsson HÖGBO 9
2003 Marcus Johansson RäGK 13
2002 Max Pherson RäGK 15
2002 Andeas Johansson RäGK 2
2002 Lennart Warg LeGK 9
2002 Annika Lyth SGK 13
2002 Tommy Blomqvist RäGK 4
2002 Pheter Ekhom MdGK 13
2001 Kerstin Wahlund RäGK 11
2001 Sussie Johansson LeGK 4
2001 Peter Sundberg RäGK 13
2001 Hans Jones RäGK 13
2001 Niclas Luthman SGK 15
2001 Sebastian Olsson RäGK 11
2001 Eva Winberg TiGK 2
2001 Mait Björklund FagGK 9
2000 Louise Fall LdlGK 11
2000 Peter Gullberg RäGK 13
2000 Johan Ohlsson HÖGBO 4
2000 Lars Sjöö FagGK 9
2000 Peter Lindqvist RäGK 11
2000 Johanna Olsson AvGK 4
2000 Jonas Karlson RäGK 2
2000 Johan Nordin MoraGK 11
2000 Åke Mårs RäGK 11