Oldboyskommittén

Uppgiften för oldboyskommittén, i Rättviks Golfklubb, är främst att stimulera till seniorspel och tävlingar för seniorgruppen samt, sekundärt, att ordna senioraktiviteter inom klubben. All verksamhet skall ske i en god kamratligt, vänskaplig och social anda.

Oldboysaktiviteterna är öppna för de manliga medlemmar inom Rättviks Golfklubb som under verksamhetsåret uppnått minst 55 år.

Oldboyskommittén svarar för samordning/ledning av tävlingar som
- Tisdags- och torsdagsgolfen (i princip tävling varje tisdag och torsdag under säsongen)
- Mannerheim Cup (tävling mot Leksands GK)
- Matchspel i "Ryder Cup modell" mot Leksands GK
- Dalagolfen 50+   
- Matchspel (individuellt och lag)
- Fågelslaget (birdieligan)

Oldboyskommittén kan genomföra utbildning för seniorgruppen.

Oldboyskommittén anordnar seniorutbyten med andra klubbar.

Oldboyskommittén genomför sin verksamhet med en årligen reviderad verksamhetsplan innehållande ekonomi/budget inom ramen för klubbens samlade årsplan.

Oldboyskommittén svarar för rapportering inom klubben av vår verksamhet.

Oldboyskommittén ansvarar, på klubbstyrelsens uppdrag, för enklare underhåll av banan samt för viss renhållning.

Oldboyskommittén biträder på uppdrag av klubbstyrelsen med administrationen av vissa av klubbens tävlingar.