Styrelse

 
Namn   Telefon    E-post 
Ulf Haak, ordförande 0722-510 151 ulf.haak@telia.com
Bo Appell, sekreterare 070-6349140 bo.appell@telia.com
Torsten Johansson, kassör    070-628 9917 to-jo@telia.com
Kent Andersson, ledamot    070-314 6452 kentason46@gmail.com
Rolf Nilsson, ledamot 070-304 5492 pian.nilsson@telia.com
Lars Hindriks, suppleant 0248-79 8815 lars.hindriks@telia.com

 

Uppgiften för oldboyskommittén, i Rättviks Golfklubb, är främst att stimulera till seniorspel och tävlingar för seniorgruppen samt, sekundärt, att ordna senioraktiviteter inom klubben. All verksamhet skall ske i en god kamratligt, vänskaplig och social anda.

Oldboysaktiviteterna är öppna för de manliga medlemmar inom Rättviks Golfklubb som under verksamhetsåret uppnått minst 55 år.

Oldboyskommittén svarar för samordning/ledning av tävlingar som
- Tisdags- och torsdagsgolfen (i princip tävling varje tisdag och torsdag under säsongen)
- Mannerheim Cup (tävling mot Leksands GK)
- Matchspel i "Ryder Cup modell" mot Leksands GK
- Dalagolfen 50+   
- Matchspel (individuellt och lag)
- Fågelslaget (birdieligan)

Oldboyskommittén kan genomföra utbildning för seniorgruppen.

Oldboyskommittén anordnar seniorutbyten med andra klubbar.

Oldboyskommittén genomför sin verksamhet med en årligen reviderad verksamhetsplan innehållande ekonomi/budget inom ramen för klubbens samlade årsplan.

Oldboyskommittén svarar för rapportering inom klubben av vår verksamhet.

Oldboyskommittén ansvarar, på klubbstyrelsens uppdrag, för enklare underhåll av banan samt för viss renhållning.

Oldboyskommittén biträder på uppdrag av klubbstyrelsen med administrationen av vissa av klubbens tävlingar.