Städdagar!

Städdagar!

Lördag            5  maj           09-12
Torsdag         25 augusti    18-21

Tyvärr infaller städdagen under marknaden detta år, vilket inte alls var planerat men på grund av den sena våren och den snö blöta banan är vi tvungna att flytta fram datumet en vecka från föregående år. Att vänta ytterligare en vecka är ur skötselsynpunkt inte att föredra enligt greenkeeperns önskemål.

Anmälan till städdagarna är obligatoriskt för att vi ska kunna planera arbetsfördelningen och beställa fika. Anmälan görs senast 5 dagar innan städdagen till kansliet via mejl: info@rattviksgk.se eller uppsatt lista på kansliets anslagstavla.

Nytt för 2018 är att man kan välja återbetalning med tre olika alternativ:

1.) 300 kr kontant
2.) 2 stycken greefeebiljetter till dina vänner till ett värde på 600 kr.
3.) 4 st lunchkuponger till ett värde på 400 kr.

Pengarna, biljetterna eller kupongerna återbetalas på plats kontant/biljett/kupong städdagen då man deltagit på minst en av städdagarna och signerat närvarolistan.

Med grovkläder, uppkavlade ärmar, räfsor och ett gott humör är ni varmt välkomna!