Kommittéer

Rättviks Golfklubb har en omfattande kommittéverksamhet och kommittéerna handhar och organiserar respektive verksamhet.

RäGK:s styrelse utser kommittéordförande och ordförande utser sedan sina ledamöter/medhjälpare. Om Du vill göra en insats för klubben och Dina golfkamrater - tag gärna kontakt med ordförande i den aktuella kommittén.

Välkommen!
Styrelsen Rättviks GK