Junior- och elitkommittén

Namn      Telefon    E-post
Vakant, ordförande    
Magnus Ahlgren, adjungerad 070-858 40 62 magnus.ahlgren@telia.com
Jan Suther, ledamot 070-815 14 51 jan.suther@telia.com
Carin Angantyr, ledamot 070-367 76 87 carin.angantyr@rattvik.se
Gustav Lundquist, ledamot 070-217 00 09 gustav.lundquist@skanska.se
Mikael Eliz, ledamot 073-751 23 49 mikael.eliz@live.se
     

Kontakta gärna någon av oss om du vill diskutera något!