Junior- och elitkommittén

Namn      Telefon    E-post
Vakant, ordförande    
Magnus Ahlgren, ledamot  0248-125 90  magnus.ahlgren@telia.com
Jan Suther 070-8151451 jan.suther@telia.com
Carin Angantyr 070-3677687 carin.angantyr@rattvik.se
Gustav Lundquist 070-2170009 gustav.lundquist@skanska.se
Kjell Hed   kjell.hed@live.se
     

Kontakta gärna någon av oss om du vill diskutera något!