Händer på klubben 2018

Verksamhetsplan Rättviks GK 2018

Grundinställningen för golfklubbens verksamhet är att utveckla anläggningen på ett sådant sätt att den blir attraktiv och trivsam för såväl medlemmar som gäster. Den ska dessutom locka nya medlemmar, särskilt ungdomar, att komma och pröva på golf.

För detta behöver man alltid göra nya investeringar och förändringar på olika områden. Dessutom ska investeringarna göras i den takt som ekonomin tillåter.

Under 2018 kommer vi att göra följande investeringar:

  • Ny toalett vid hål 15                                                  110.000 kr.
  • Leasing av 3 nya golfbilar                                         36.000 kr/år, restvärde 30 675 år 2022.  
  • Färdigställa ställplatsen för husbil/husvagn.         40.000 kr
  • Resultattavla – TV-visning                                         15.000 kr
  • Bord och stolar i restaurangen                                40.000 kr
  • Hemsida                                                                       12.500 kr

Vi kommer även att till säsongen 2018 införa scorekortssystemet On Tag med utskrivna scorekort.   

För att ytterligare höja klubbens attraktionsvärde har vi även avtalat med Stefan Dahlin som en ny entreprenör i restaurangen, vilket vi tror kommer att bli ett lyft för klubben.

För övrigt kommer banan att konturklippas på samma sätt som de senaste åren, vilket uppskattats mycket av såväl medlemmar som gäster.

Sen tillkommer det säkert en del annat som vi ser att vi behöver åtgärda när snön försvinner.

För att utveckla föreningen kommer följande grupper att arbeta:

  • Projekt 50/50 – jämlikhetsarbete
  • Medlemsgrupp – gruppens uppgift är att se över hur vi får nya medlemmar och även behåller de vi redan har. Mycket jobb krävs här för att stoppa minskning av antalet medlemmar.
  • Verksamhetsplansgrupp – gruppen ska upprätta en verksamhetsplan på kort och lång sikt.
  • Samverkansgrupp – gruppen ska se över hur vi kan samarbeta med andra, t.ex. golfklubbarna runt Siljan.