Avgifter

Avgifter 2018

Senior (gäller fr o m det år man fyller 22 år) Medlemsavgift Spelavgift Städ Totalt
Fullvärdig  400 3 500 300 4 200
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år 400 650   1 050
Fullvärdiga medlemmar 90 år + 400 150   550
Familjemedlemskap* 400   300 8 200
Student, senior ** 400 1 150 300 1 850
Prova på medlemskap *** 400 1 550   1 950
Passiv (stödjande) 400     400
         
Junior (åldern räknas det år man fyller)        
0 - 12 år 400 150   550
13 - 17 år 400 650 300 1 350
18 - 21 år 400 1 150 300 1 850
Prova på medlemskap *** 400     400
         
Bagskåp bokas på kansliet 300 kr/säsong        
         
Städavgift        
Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man   
fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.      
         
* Familjemedlemskap: Gäller medlemsavgifterna för max två vuxna samt alla hemmaboende juniorer. 
Taket på avgiften gäller medlems- och spelavgifterna, utöver de avgifterna tillkommer städavgifter/person.  
** Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenatkort.  
*** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.