Avgifter

Avgifter 2017

Senior (gäller fr o m det år man fyller 22 år) Årsavgift Städavgift Totalt      
Fullvärdig 3 800 300 4 100      
Fullvärdiga medlemmar 85-89 år 950 0 950      
Fullvärdiga medlemmar > 89 år 450 0 450      
Familjemedlemskap * 8000          
Prova på medlemskap ** 1900 0 1900      
Passiv (stödjande) 200 0 200      
             
Junior (åldern räknas det år man fyller)            
0 - 12 år 500   500      
13 - 17 år 1 000 300 1 300      
18 - 21 år 1 500 300 1 800      
Prova på medlemskap ** 400 0 400      
             
Städavgift    
Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och     
återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar.          
             
* Familjemedlemskap: Gäller medlemsavgfiterna för max två vuxna samt alla hemmaboende juniorer. (taket på avgiften gäller ej städavgift, skåp mm.)    
** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi. För säsongen     
2018 skall ordinarie medlemsavgift erläggas          
           

Administrationsavgift eller medlemslån uttages ej av medlem som inträder i
RäGK från och med den 2012-01-01

Mot uppvisande av lånehandling återbetalas medlemslån 6 (sex) månader
efter utträde ur klubben, gäller de som var medlemmar före 2011-12-31.