Återbetalning av lån

20160104

Styrelsen i Rättviks Golfklubb har ansvar för ekonomin och har under många år funderat på den skuld som vi har till våra medlemmar i form av medlemslån. För att få bättre kontroll på föreningens ekonomi vill vi få bort denna skuld till medlemmarna.

Vi har därför nu bestämt oss för att återbetala dessa lån till medlemmarna genom att ta ett banklån. Den låga bankräntan har gjort detta möjligt. Återbetalningen innebär att nuvarande rabattsystem naturligtvis upphör och att alla seniormedlemmar betalar samma avgift.

Återbetalning sker genom att du lämnar in din låneförbindelse till klubben, eller att du på annat sätt kan styrka din fordran. En blankett för ”borttappad låneförbindelse” finns att ladda ner här. Dessutom behöver vi få ett kontonummer dit vi kan skicka pengarna. Återbetalningsperioden blir 15 mars – 31 maj 2016. Då vi inte riktigt kan överblicka hur många återbetalningar som ska göras kan detta dra ut något på tiden.

Reverser som inte är reglerade under denna period förfaller.

Vi vädjar naturligtvis till dig att du som trogen medlem i Rättviks Golfklubb även kan tänka dig att efterskänka ditt medlemslån. Detta skulle betyda mycket för föreningen. Även detta gör du genom att lämna in din låneförbindelse till klubben.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Rättviks GK